OD PREZESA

Szanowni Państwo, Drodzy Członkowie i Przyjaciele Klubu!

W sposób uroczysty rozpoczynamy 61 rok działalności Klubu. W sobotę dnia 6 października obchodzić będziemy Jubileusz 60-lecia powstania Klubu (stowarzyszenie zostało formalnie zarejestrowane 1 kwietnia 1958 roku). Serdecznie zapraszam w tym dniu na wydarzenia jubileuszowe. Chcemy razem z członkami i sympatykami Klubu uczestniczyć w zaplanowanych wydarzeniach, mam nadzieję że w tym dniu nikogo nie zabraknie szczególnie na jubileuszowej mszy św. w kościele św. Andrzeja jak i na pozostałych wydarzeniach przy ulicy Siennej. Od tego roku opiekę duszpasterską sprawował będzie o. Piotr Janik SJ, życzymy  nowemu kapelanowi i sobie, by ta współpraca przynosiła dobre owoce i obopólne zadowolenie.

W tegorocznym programie znajdą Państwo m.in. comiesięczne Msze św., pojedyncze i cykliczne wykłady, promocje ciekawych książek, spotkania, wycieczki i pielgrzymki. Wszystko to jest możliwe dzięki bezinteresownemu zaangażowaniu naszych stałych wykładowców, gości i wolontariuszy, którym winni jesteśmy wielką wdzięczność za poświęcany nam czas, chęć dzielenia się swoją wiedzą i przede wszystkim sercem.

Przypomnę, że od 2015 roku Pielgrzymki Klubów Inteligencji Katolickiej na Jasną Górę organizowane są w trzecią  sobotę listopada, a więc w tym roku będzie to 17 listopad. Informacje
 o programie i zapisach pojawią się w Biuletynie.

Dzięki życzliwemu wsparciu Arcybractwa Miłosierdzia nasze spotkania, podobnie jak w ubiegłym roku, odbywać się będą w sali na parterze przy ul. Siennej 5. Dyżury będziemy pełnić w naszym Sekretariacie na I piętrze, jak zwykle w czwartki od 17.00 do 18.00 oraz na godzinę przed spotkaniami organizowanymi w inne dni tygodnia.

Życzę Państwu, żeby ten rok był dobry i owocny, intelektualnie  i duchowo. Liczę bardzo na aktywność nie tylko Zarządu, ale także na czynny udział Państwa w tworzeniu i realizacji programu Klubu, tak abyśmy wspólnymi siłami pogłębiali zarówno naszą wiedzę jak i wiarę.

Zbigniew Mortek

ZAPRASZAMY

 

Jubileuszowa msza święta

Kolejny rok pracy Klubu rozpoczynamy od uroczystej mszy świętej z okazji Jubileuszu 60-lecia, na którą zapraszamy wyjątkowo w sobotę 6 października o godz. 10 do kościoła ss. Klarysek pw. św. Andrzeja przy ul. Grodzkiej. Homilię wygłosi o. Stanisław Łucarz SJ.

Po mszy św. zapraszamy na ciąg dalszy uroczystości jubileuszowych do siedziby Klubu przy ul. Siennej 5.

 

***

Spotkania z Biblią.

Faryzeusze i saduceusze w Biblii

Kim byli faryzeusze i saduceusze w Palestynie w czasach Chrystusa? Jakie były różnice i podobieństwa między nimi? Dlaczego Jezus zwracał uwagę na ich niewłaściwe postawy? O tym opowie nam pani dr Maria Kantor w środę dn. 10 października o godz. 18. Serdecznie zapraszamy!

***

Filozofia i duchowość. Autoprezentacja. dr Piotr Janik SJ

W czwartek 11 października zapraszamy członków i sympatyków  na spotkanie z naszym nowym kapelanem Klubu o. dr Piotrem Janikiem.

 Nasz nowy duszpasterz jest absolwentem Politechniki Wrocławskiej. Do jezuitów wstąpił w 1994 roku, a święcenia kapłańskie przyjął w 2005 w Krakowie. Teologię studiował we Włoszech. Uzyskał licencjat kościelny na PAT (obecnie UPJPII)  z teologii biblijnej. Doktoryzował się z filozofii w Krakowie w 2008 roku.

 

?Jak poruszyć niebo? 44 konkretne wskazówki?

 Na rozmowę z Marcinem Jakimowiczem o tym jak poruszyć niebo i co robić, kiedy nie słyszymy odpowiedzi Boga, zapraszamy w środę 17 października o godz. 18.00. Spotkanie poprowadzi Katarzyna Węglarczyk.

Autor jest dziennikarzem ?Gościa Niedzielnego? i publicystą. Publikował m.in. w ?Rzeczpospolitej?,  ?W drodze?, ?Liście? i ?Więzi?.
Z wykształcenia prawnik. Prowadzi rozmowy ze znanymi ludźmi świata kultury, którzy przeżyli duchowe ?trzęsienie ziemi? i odkryli Boga. Owocem tej pracy są liczne felietony, reportaże i wywiady. Wydał również książki ?Wyjście awaryjne?, "Pan Bóg? Uwielbiam!" oraz ostatnią "Jak poruszyć niebo?".

 

***

Miejsca święte i nieświęte

Turcja - śladami św. Pawła

 

Państwo Joanna i Bogusław Blachniccy rozpoczynają czwarty rok  spotkań z cyklu: ?Miejsca święte i nieświęte?. Na początek zapraszamy do Turcji śladami św. Pawła. Podróż rozpoczniemy
od zachodniego brzegu Turcji, gdzie wstąpimy do Troi,  Pergamonu,potem do Efezu i Meryeman, czyli domku, w którym ostatnie chwile życia spędziła Matka Boża. Nieco w głębi lądu odwiedzimy słynne Hierapolis i Pamukkale. Potem udamy się na południowe wybrzeże, by zobaczyć Myrę, czyli miasto św. Mikołaja, następnie Perge i Aspendos, dalej Tars, rodzinne miasto św. Pawła oraz Antiochię. Na zakończenie jeszcze Konyę, święte miasto tureckiego islamu i przede wszystkim Kapadocję. Zakończymy krótką wizytą w Ankarze. Zapraszamy we wtorek, 23 października, o godz. 18-ej.

GRATULACJE

Miło nam poinformować, że Instytut Teologii Fundamentalnej, Ekumenii i Dialogu Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie obchodzi jubileusz 25-lecia. Jubileusz,  połączony z sympozjum naukowym pt. ?Bóg, który uczy rozmawiać?,  odbędzie  się w dniu 18.10.2018 r. w budynku dydaktycznym UPJPII, ul. Bernardyńska 3.

Klub od wielu lat współpracuje z Instytutem Teologii Fundamentalnej, Ekumenii i Dialogu w wielu projektach. Z tej okazji życzymy Instytutowi kolejnych owocnych lat pracy na polu nauki, dydaktyki i wychowania, w kształtowaniu świadomości i odpowiedzialności oraz w krzewieniu kultury, ideałów i wartości.

 

POLECAMY 

 Maraton biblijny

Ja temu, który pragnie, dam pić darmo ze źródła wody życia

Ap 21, 6

Maraton Biblijny to całodobowe głośne czytanie Pisma Świętego. Inicjatywa takiego sposobu uczczenia Boga w Jego słowie jest podejmowana coraz szerzej przez różne grupy i zrzeszenia wiernych w różnych Kościołach.

Ekumeniczny Maraton Biblijny 2018 odbędzie się w Krakowie już po raz dziesiąty w   terminie 21 października w godzinach 14.00-24.00 oraz w dniu 22 października w godzinach 7.00-21.00. Jako miejsce pochylenia się nad tekstami Ewangelii i innych ksiąg Nowego Testamentu oraz nad Psalmami został wybrany kościół św. Marcina przy ul. Grodzkiej 56. Wszystkich, którzy szukają w Biblii światła i mocy, zachęcamy do zgromadzenia się wokół Słowa Bożego zapisanego w Świętej Księdze w ramach tegorocznego Maratonu. To wyjątkowa okazja do wspólnego świadectwa wiary, złożonego wobec świata przez chrześcijan różnych wyznań. Przyjdźcie spotkać Boga w Jego SŁOWIE!

Klub od wielu lat  uczestniczy w czytaniu Pisma  św. Chętnych zapraszamy do udziału i prosimy o zgłaszanie się do sekretariatu Klubu do dnia 18 października br.Ekumeniczny Maraton Biblijny organizują wspólnie: Duszpasterstwo Ekumeniczne Archidiecezji Krakowskiej, Krakowski Oddział Polskiej Rady Ekumenicznej oraz Instytut Teologii Fundamentalnej, Ekumenii i Dialogu UPJPII.

 

XVIII DZIEŃ PAPIESKI

XVIII Dzień Papieski obchodzić będziemy w niedzielę, 14 października 2018 roku. Hasło Dnia Papieskiego ?Promieniowanie Ojcostwa? jest zaczerpnięte bezpośrednio z literackiego dziedzictwa papieża Polaka. ? Promieniowanie ojcostwa? - to tytuł dramatu Karola Wojtyły datowanego na 1964 rok.  W tym roku obchodzimy dwie rocznice z życia św. Jana Pawła II:

- 60 rocznicę sakry biskupiej Karola Wojtyły (4 lipca 1958 r. papież Pius XII mianuje ks. Karola Wojtyłę biskupem pomocniczym archidiecezji krakowskiej; 28 września tegoż roku zostaje udzielona Karolowi Wojtyle sakra biskupia).

- 40 rocznicę wyboru na Stolicę Piotrową metropolity krakkrakowskiego ? działo się to pamiętnego dnia 16 października 1978 roku.