6.05. (niedziela), godz. 11.30
Kościół pw. św. Andrzeja przy ul. Grodzkiej
Msza św. klubowa
o. Jacek Prusak SJ

9.05. (środa), godz. 18.00
Spotkania z Biblią
Jerozolima - Góra Oliwna
dr Maria Kantor

10.05. (czwartek), godz. 18.00
Ukraina leży w Europie
Andrzej Brzeziecki

12.05. (sobota), godz. 10.00
Zwiedzanie kościoła oo. Bernardynów
pw. św. Bernarda ze Sieny.
(szczegóły w komunikatach)

16.05. (środa), godz. 18.00
Nigdy nie układaj się ze złem.
Pięćdziesiąt lat zmagań o Kościół i Polskę
o. Ludwik Wiśniewski OP
Spotkanie poprowadzi o. Jacek Siepsiak SJ

19.05. (sobota), godz. 17.00
Kościół pw. św. Andrzeja przy ul. Grodzkiej
Msza św. i homilia poświęcona bł. Salomei
o. Stanisław Łucarz SJ

22.05. (wtorek), godz. 18.00
Miejsca święte i nieświęte.
Wokół Paryża
Joanna i Bogusław Blachniccy

8.04. (niedziela), godz. 11.30
Kościół pw. św. Andrzeja przy ul. Grodzkiej
Msza św. klubowa
o. Stanisław Łucarz SJ
Po Mszy św. zapraszamy do Klubu na Święcone

12.04. (czwartek), godz. 18.00
„Zerwany Kłos”
Film fabularny o bł. Karolinie Kózkównie

18.04. (środa), godz. 18
"Kobiety, które kochał Bóg"
Promocja książki dr Marii Miduch
Wydawnictwo WAM

19.04. (czwartek), godz. 18.00
Miejsca święte i nieświęte
Wietnam
Joanna i Bogusław Blachniccy

24.04. (wtorek), godz. 17.00
Walne Zebranie Członków Klubu Inteligencji Katolickiej
(szczegóły w zaproszeniach)

25.04. (środa), godz.18.00
Spotkanie z ks. Adamem Bonieckim
Promocja książki „Połączenie odebrane”
Wydawnictwo Znak