Stowarzyszenie katolików świeckich powstałe na fali odwilży październikowej 1956, uznane przez Episkopat Polski i oficjalnie zarejestrowane przez władze państwowe; założycielami Klubu były osoby związane z ?Tygodnikiem Powszechnym? i ?Znakiem?, m.in. Antoni Gołubiew, Józefa Hennelowa, Marian Plezia, Stanisław Stomma, Jerzy Turowicz, Stefan Wilkanowicz, Jacek Woźniakowski i Tadeusz Żychiewicz; 1958 statut krakowskiego KIK został zatwierdzony przez Radę Narodową miasta Krakowa.

Stowarzyszenie zrzesza katolików świeckich, którzy podejmują pracę intelektualną i moralną opartą na nauce Kościoła, m.in. poprzez rekolekcje, pielgrzymki i dni skupienia. Opiekę nad formacją członków sprawuje kapelan. KIK organizuje odczyty i dyskusje na tematy teologiczne, filozoficzne, historyczne i społeczne (wśród prelegentów m.in. Paweł Jasienica, Mieczysław Maliński, Michał Rożek, Józef Tischner), prowadzi działalność charytatywną, naukową i artystyczną, współpracuje z rodzinami oraz organizacjami społecznymi. W ramach Klubu działa biblioteka z czytelnią.

Od lat 60. KIK utrzymuje kontakty z zachodnimi organizacjami chrześcijańskimi, m.in. niemiecką Aktion Sühnezeichen i francuską Vie Nouvelle; propaguje idee Soboru Watykańskiego II i inicjuje dyskusje o reformie Kościoła; w latach 70. podjął tematykę Synodu Krakowskiego oraz rozpoczął współpracę z parafiami, organizując dla niech odczyty dotyczące problemów wiary, rodziny i wychowania, kultury chrześcijańskiej i historii Kościoła.

W 1980 włączył się w ruch solidarnościowy, m.in. prowadził punkt informacyjny dla osób zakładających wolne związki zawodowe, tworzył także w województwie krakowskim sieć tzw. ?małych klubów?. W stanie wojennym działalność Klubu została zawieszona (XII 1981 - IV 1983). W latach 80. tworzono w południowej Polsce nowe kluby, współpracowano przy organizacji Tygodni Kultury Chrześcijańskiej i Tygodni Oświęcimskich. W VI 1989 w KIK powstał Komitet Obywatelski, który wyłonił pierwszych posłów i senatorów RP. Wielu członków Klubu objęło po wyborach funkcje społeczne i polityczne.

Od 1989 Klub jest członkiem ogólnopolskiego porozumienia KIK; propaguje wiedzę o pontyfikacie i nauczaniu Jana Pawła II, prowadzi wykłady z zakresu nauki społecznej Kościoła, filozofii i sztuki, poprzez oświadczenia i apele wyraża swoje stanowisko w sprawach ważnych dla państwa; funkcję prezesa pełnili: Antoni Gołubiew (1956-57), Marian Plezia (1958-60), Stanisław Stomma (1961-63), Stefan Wilkanowicz (1964-69, 1974-77), Tadeusz Myślik (1970-73), Andrzej Potocki (1978-95), Barbara Czałczyńska (1995-2006), a od roku 2006 prezesem jest Zbigniew Mortek.

Według Encyklopedii Krakowa