Drukuj
Odsłony: 55

Msza święta

Kolejny rok pracy Klubu rozpoczynamy od mszy świętej, na którą zapraszamy w niedzielę 4 października o godz. 11.30 do kościoła ss. Klarysek pw. św. Andrzeja przy ul. Grodzkiej.

Mszę św. w intencji śp. Józefy Hennelowej odprawi o. Piotr Janik SJ.

Spotkania z Biblią. Stare Miasto w Jerozolimie

Stare Miasto w Jerozolimie tak jak wiele tego typu miast jest otoczone wiekowymi murami. Pani dr Maria Kantor opowie i pokaże nie tylko wspaniałe miejsca kultu, ale także tętniące życiem uliczki pełne sklepów i straganów. Prelekcji będzie towarzyszył pokaz zdjęć Jerozolimy A.D. 2020.

Zapraszamy w środę 14 października o godz. 17.00.


Miejsca święte i nieświęte. Toskania: z Pizy do Sieny

W ramach cyklu Miejsca święte i nieświęte kontynuujemy naszą podróż po Włoszech, przerwaną przez szalejącą pandemię. Na pierwszym, z trzech zaplanowanych spotkań z zieloną i słoneczną Toskanią, pojedziemy do Pizy, słynnej z Placu Cudów i stojącej na nim (jeszcze!) Krzywej Wieży, dalej do kameralnej Sieny, po drodze wstępując do kilku mniejszych miejscowości Serdecznie zapraszamy 15 października, w czwartek, o godz. 18.00.

„Artysta w człowieku, człowiek w artyście”

W maju br. planowaliśmy spotkanie poświęcone 100 rocznicy urodzin papieża Polaka Jana Pawła II, które nie mogło się odbyć z wiadomych powodów. W październiku będziemy świętowali jubileuszowy, bo XX Dzień Papieski. Z tej okazji we wtorek 20 października o godz.18.00 ponownie zaprosiliśmy panią Zofię Zarębiankę, prof. zwycz. UJ, badaczkę spuścizny literackiej i duchowej papieża Polaka. Wykład dedykujemy pamięci św. Jana Pawła II z okazji 100 rocznicy Jego urodzin.

Walne Zebranie Sprawozdawcze

22 października, w czwartek zapraszamy wszystkich Członków na Walne Zebranie Sprawozdawcze o godz. 18.00. Zebranie odbędzie się w Sali Odczytowej na parterze ul. Sienna 5.

OD PREZESA

Szanowni Państwo, Drodzy Członkowie i Przyjaciele Klubu! Rozpoczynamy kolejny rok działalności Klubu po wyjątkowo długiej przerwie „wakacyjnej” spowodowanej pandemią. Życzymy Państwu przede wszystkim zdrowia, żeby ten rok był dobry i owocny, intelektualnie i duchowo.

Chcielibyśmy, aby sprawowane były comiesięczne Msze św. i tradycyjne spotkania przy herbacie. Planujemy kontynuować cykliczne wykłady i spotkania.
Dzięki życzliwemu wsparciu Arcybractwa Miłosierdzia nasze spotkania, podobnie jak w ubiegłym roku, odbywać się będą w Sali Odczytowej na parterze przy ul. Siennej 5. Natomiast dyżury będziemy pełnić w sekretariacie na I piętrze, jak zwykle w czwartki od 17.00 do 18.00 oraz na godzinę przed spotkaniami organizowanymi w inne dni tygodnia.

POLECAMY

XX Dzień Papieski

W tym roku w niedzielę 11 października będziemy obchodzić XX Dzień Papieski pod hasłem Totus Tuus (Cały Twój). To hasło, jak pamiętamy, towarzyszyło św. Janowi Pawłowi II przez cały okres Jego duszpasterskiej posługi. Wybrane hasło ks. Karol Wojtyła jako zawołanie biskupie, zaczerpnął z dzieła św. Ludwika Marii Grignion de Montfort pt. Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Marii Panny, które czytał jako młody mężczyzna, w czasie okupacji, pracując w kamieniołomach. Słowa Totus Tuus towarzyszyły mu do końca życia, były wyrazem jego postawy wobec Boga i Matki Bożej.

Postawa zawierzenia Maryi wynika z dwóch wydarzeń opisanych w Ewangelii wg św. Jana:

1. Wesela w Kanie Galilejskiej, w czasie którego Maryja wypowiada słowa: „Uczyńcie wszystko, cokolwiek wam powie”

2. Ukrzyżowania Jezusa i Jego słowach skierowanych do Maryi: „Niewiasto, oto syn Twój” i do apostoła Jana: „Oto Matka twoja”

To ciągle aktualne przesłanie Papieża jest wezwaniem do zawierzenia naszego życia Maryi, a przez Nią Bogu. Wskazuje, że jedynie w Bogu możemy znaleźć Źródło zaspokojenia potrzeb i pragnień.

Ekumeniczny Maraton Biblijny

W dniach 18-19 października br. odbędzie się jak co roku Maraton Biblijny. Klub Inteligencji Katolickiej zawsze brał czynny udział w tym wydarzeniu, w związku z tym prosimy o zgłaszanie w sekretariacie Klubu chętnych do uczestnictwa w Maratonie. Potrzebne informacje podamy w terminie późniejszym.

KOMUNIKATY

Składki członkowskie

Bardzo dziękujemy członkom Klubu, którzy regularnie opłacają składki oraz wszystkim, którzy przekazują darowizny; są one jedynym dochodem Klubu. Przypominamy, że składki członkowskie dla osób pracujących wynoszą 10 zł, a dla emerytów 5 zł miesięcznie. Prosimy o regularne płacenie.

***

Przypominamy, że KIK ma swój profil na Facebooku pod adresem: https://www.facebook.com/klubinteligencjikatolickiejwkrakowie

***

W ostatnim czasie pożegnaliśmy śp. Barbarę Rudzińską (zm. 2.04), śp. Józefę Hennelową (zm. 22.08) współzałożycielkę KIK oraz śp. Elżbietę Woźniak (zm. 14.08), która współpracowała z Klubem organizując wycieczki i przybliżając historię Krakowa i Małopolski. Wieczny odpoczynek racz Im dać Panie... Pomodlimy się w Ich intencji w czasie mszy św. 4 października br.