Drukuj
Odsłony: 59

INFORMACJE

Drodzy Członkowie i Sympatycy Klubu!

 

Z powodu zagrożenia epidemią COVID-19 zmuszeni byliśmy zawiesić działalność Klubu od połowy marca br. Od tego czasu miało miejsce wiele wydarzeń, także tych związanych
z Klubem.

Przypomnimy te najważniejsze:

 

- 100 rocznica urodzin Jana Pawła II

18 maja w 1920 r. w Wadowicach przyszedł na świat Karol Wojtyła. W czasie okupacji pracował jako zwykły robotnik, aby zarobić na chleb dla rodziny. Te doświadczenia mocno uwrażliwiły go na godność człowieka i wartość pracy ludzkiej. Jako biskup pomocniczy Kurii krakowskiej utrzymywał kontakty z redakcją „Tygodnika Powszechnego” oraz „Znaku”, a także od samego początku z Klubem Inteligencji Katolickiej, gdzie bywał częstym gościem. Zanim został wybrany papieżem, uczestniczył w synodach biskupów i pracował w watykańskich kongregacjach. 16 października 1978 r. rozpoczyna się Jego najdłuższy pontyfikat. Jan Paweł II (wielki) umiera 2 kwietnia 2005r. Emerytowany papież Benedykt XVI nazywa go „wyzwalającym odnowicielem Kościoła”. Na ołtarze został wyniesiony przez papieża Franciszka 27 kwietnia 2014 r., a liturgiczne wspomnienie obchodzimy 22 października.

 

- 95 urodziny Józefy Hennelowej

 Pierwszego kwietnia br. obchodziła  95. urodziny Józefa Hennelowa, członkini i  założycielka Klubu Inteligencji Katolickiej w Krakowie. Była wieloletnią (1948-2012) redaktorką  „Tygodnika Powszechnego”, w którym od połowy lat 60-tych ubiegłego wieku do 2007 r. pełniła rolę zastępcy redaktora naczelnego. Urodzona 1 kwietnia 1925 r. w Wilnie, w czasie okupacji należała do Szarych Szeregów, uczestniczyła w tajnym nauczaniu, a po wojnie i przesiedleniu ukończyła filologię polską na Uniwersytecie Jagiellońskim. W latach 1989–1991 sprawowała mandat posłanki na Sejm z ramienia Komitetu Obywatelskiego.

- 100 rocznica urodzin Jacka Woźniakowskiego (23.04.1920-29.11.2012)

Był pierwszym w odrodzonym samorządzie prezydentem Krakowa, twórcą nowoczesnej wizji naszego miasta jako pomostu pomiędzy Wschodem a Zachodem. Od 1956 roku działał jako członek założyciel  Klubów Inteligencji Katolickiej w Warszawie i Krakowie. Jako lider opozycji intelektualnej skupionej wokół wydawnictwa „Znak” uczestniczył w obradach Okrągłego Stołu. Zmarł 29 listopada 2012 r. w Warszawie. Jego imię nosi skwer pomiędzy ul. Szpitalną, Teatrem im. Juliusza Słowackiego i kościołem św. Krzyża w Krakowie. 

 

-  30 lat samorządności

27 maja 1990 roku odbyły się pierwsze demokratyczne wybory do rad gmin.

30 lat samorządności, to czas obywatelskich aktywności i poczucia wspólnotowości.

Od roku 2000 ustanowiono Dzień Samorządu Terytorialnego, który obchodzimy co roku
27 maja.

 

Zarząd Klubu planował na kwiecień i maj liczne spotkania

Program na kwiecień zapowiadał się bardzo bogato. Przed Niedzielą Palmową mieliśmy pojechać do Pasierbca do Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia na mszę św. i Drogę Krzyżową (została przełożona na jesień). Pani Kantor miała opowiedzieć nam o Wzgórzu Świątynnym w Jerozolimie i pokazać najnowsze zdjęcia Starego Miasta. Nasze zaproszenie do Klubu przyjął ks. prałat Franciszek Ślusarczyk, aby przybliżyć nam fenomen święta Bożego Miłosierdzia. Czekaliśmy na wykład mec. Zofii Radzikowskiej o żydowskich świętach. Dalej diakon Wiktoria Matloch (kościół ewangelicko-augsburski) miała opowiedzieć
o posłudze kobiet w Kościele z punktu widzenia własnego doświadczenia. Państwo Blachniccy zamierzali kontynuować podróż po Włoszech w ramach cyklu Miejsca święte i nieświęte. W maju planowaliśmy kolejne spotkanie z o. Leonem Knabitem OSB z okazji 100 rocznicy urodzin  papieża Polaka. Zapowiadany cykl wykładów o. Piotra Janika SJ rozpoczniemy w październiku.

Również w kwietniu 22 miało  odbyć się Walne Zebranie Sprawozdawcze (o nowym terminie powiadomimy odpowiednio wcześnie).

Przepadło nam wielkanocne spotkanie przy „jajeczku”, którego już nie da się przełożyć,
ale może zaplanujemy coś w zamian.

W związku z tym, że w dalszym ciągu sytuacja związana z epidemią nie pozwala ponownie wznowić działalności, Zarząd postanowił wznowić spotkania w Klubie po wakacjach, tj. na przełomie września i października br.

SŁOWO KAPELANA

Szanowni Członkowie Klubu!

W czasach zagrożenia epidemicznego, które pomimo stopniowego rozluźniania restrykcji wciąż pozostaje realne, postawy miłości bliźniego i odpowiedzialności realizują się paradoksalnie przez unikanie kontaktów i spotkań. Sytuacja jest niewątpliwie bezprecedensowa i nie jest łatwo się w niej odnaleźć.Brakuje nam spotkań do wymiany intelektualnej i duchowej, brakuje realnego wymiaru wspólnoty osobowej, pozwalającej na dzielenie doświadczeń codziennych i na refleksję obejmującą życie społeczno-polityczne. Jesteśmy zmęczeni drogą i czasem możemy czuć sięteż opuszczeni i zrezygnowani, jak uczniowie w drodze do Emaus. Myśmy się również wielu rzeczy spodziewali, wiele planowaliśmy, mieliśmy bardzo określone oczekiwania, a jednak życie potoczyło się inaczej. Sytuacja jest bez wątpienia frustrująca, nie da się tego ukryć.

Spojrzenie wiary wyrywa nas jednak z naiwnego „jakoś to będzie”, bowiem już nigdy nie będzie tak, jak było. Dlatego dotykamy wymiaru kryzysu sensu, w różnym stopniu i na różne sposoby. Sytuacja obecna odsłania nasze słabości i zagubienie, które chcemy objąć nowym spojrzeniem, jakie oferuje nam Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty.

Uczymy się widzieć siebie w tej ludzkiej bezradności z całą powagą i głębią, ale też
z nadzieją, ponieważ Bóg nas kocha. Uczymy się Boga, który jest Panem dziejów, i który przeprowadza nas z niewoli naszych ograniczeń ku wolności dzieci Bożych.

Niech ten czas nie będzie stracony. Przeciwnie, niech zrodzi większe zaufanie do Boga i wrażliwość na Jego działanie. Niech będzie czasem łaski, ponieważ Bóg nie przestaje działać, a to, co po ludzku często wydaje się kresem i śmiercią, okazuje się progiem życia.

pamiętam o Was w modlitwie

o. Piotr Janik SJ

ODESZŁA OD NAS ANNA BARBARA RUDZIŃSKA

Dnia 2 kwietnia br. zmarła Anna Barbara Rudzińska, która należała do grona członków Klubu od 1980 roku aż do śmierci. Przez wiele lat brała czynny udział w życiu klubowym.

Niech odpoczywa w pokoju!

SKŁADKI CZŁONKOWSKIE

Bardzo dziękujemy członkom Klubu, którzy regularnie opłacają składki oraz wszystkim, którzy przekazują darowizny. Przypominamy, że składki członkowskie dla osób pracujących wynoszą 10 zł, a dla emerytów 5 zł miesięcznie. Ponieważ składki i darowizny stanowią jedyny dochód Klubu, prosimy o regularne płacenie składek.

GODZINY DYŻURÓW 

Przywracamy dyżury w sekretariacie Klubu, podczas których będzie możliwość porozmawiania o planach jesiennych, zapłacenie składek przy kawie i herbacie. Czekamy na Państwa w dniach 18 i 25 czerwca oraz 2 lipca w godzinach 16.00-18.00.