1.03. (niedziela), godz. 11.30

Kościół pw. św. Andrzeja przy ul. Grodzkiej

Msza święta

Piotr Janik SJ

 

11.03. (środa), godz. 17.00

Spotkania z Biblią

Kneset i biblijne ZOO w Jerozolimie

dr Maria Kantor

 

12.03. (czwartek), godz. 17.30

Żydowskie święto Purim

mec.  Zofia Radzikowska

 

18.03. (środa), godz. 18.00

?Czterokształtna Ewangelia: Łukasz.

Wprowadzenie do lektury?

Janusz Poniewierski

 

19.03. (czwartek), godz. 18.00

Kryzys wiary i Bóg wie co? Kilka wskazówek dla życia

dr Piotr Janik SJ

 

26.03. (czwartek), godz. 18.00

Miejsca święte i nieświęte

Obrazki z Włoch ? z Pizy do Sieny

Joanna i Bogusław Blachniccy