ZAPRASZAMY

 

Msza św.

Rozpoczynamy kolejny rok pracy Klubu od mszy św., na którą zapraszamy w niedzielę 6 października o godz. 11.30 do kościoła ss. Klarysek pw. św. Andrzeja przy ul. Grodzkiej. Mszę św. odprawi nasz Kapelan, o. Piotr Janik SJ z oprawą muzyczną Chóru Organum.

Po mszy św. zapraszamy na herbatę do Klubu. Będzie też okazja do rozmowy na temat planów pracy Klubu w tym roku.

***

Spotkania z Biblią. Księgi Starego Testamentu i ich autorzy

Kościół naucza, że ?Bóg jest Autorem Pisma świętego, ponieważ natchnął jego ludzkich autorów; On działa w nich i przez nich. W ten sposób zapewnia nas, że ich pisma bezbłędnie nauczają prawdy zbawcze? [KKK 136]. Jednak prawdopodobnie nigdy ze stuprocentową pewnością nie będziemy wstanie wskazać konkretnych twórców Starego Testamentu.

Zapraszamy na spotkanie z dr Marią Kantor w środę 9 października o godz.17.00.

***

Spacer - chrześcijańska medytacja na dziś

 W czwartek 10 października o godz. 18.00 zapraszamy na spotkanie z ks. prof. Marcinem Godawą, wykładowcą teologii duchowości na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie. Najbliższa jest Mu teologia radości chrześcijańskiej, a religijnych źródeł wewnętrznej mocy wobec wyzwań współczesnego świata poszukuje również w poezji.

Tematem wykładu będzie chrześcijańska medytacja w realiach współczesnego miasta, w którym figura spaceru posłuży ukazaniu perspektywy "odnowienia wszystkiego w Chrystusie". Autor zaprezentuje nam książkę pt. "O Bogu, który sobie nie pójdzie" i zbiór wierszy "Spacerem, sercem, samolotem".

***

Wolne miasto Kraków (1815-1846): urbanistyka, architektura, sztuka

Bogusław Krasnowolski, profesor Instytutu Sztuki i Kultury Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, będzie gościł u nas ponownie. Wygłosi wykład na temat trzydziestoletniej historii miniaturowej Rzeczpospolitej Krakowskiej, która choć pozbawiona autonomii i swobód obywatelskich przez zaborcze mocarstwa, miała istotne znaczenie dla rozwoju nauki, kultury i sztuki.

Na plan pierwszy wysuwają się dokonania urbanistyczne: przestrzenne scalenie historycznego centrum. Pomimo represji rozwijało się szkolnictwo, a Akademia Krakowska w 1818 r. uzyskała swą obecną nazwę: Uniwersytet Jagielloński.

Zapraszamy w środę 16 października o godz. 18.00.

***

Miejsca święte i nieświęte. Obrazki z Włoch ? Wenecja i Padwa

 W ramach cyklu Miejsca święte i nieświęte, 24 października, w czwartek, o godz. 18.00, rozpoczynamy długą, wieloodcinkową podróż po Włoszech. Na początek Wenecja: wyspy Burano i Murano, okolice Placu św. Marka z wizytą Pałacu Dożów, spacer ulicami i wzdłuż kanałów oraz kilka najbardziej znanych weneckich kościołów. Na zakończenie udamy się na zwiedzanie Padwy, gdzie najdłużej zatrzymamy się w największym kościele w tym mieście, tj. w Bazylice Papieskiej św. Antoniego z Padwy. Zapraszamy!

POLECAMY

XIX DZIEŃ PAPIESKI

XIX Dzień Papieski obchodzić będziemy w tym roku w niedzielę 13 października. Hasło tegorocznego święta ?Wstańcie, chodźmy!? pochodzi z książki św. Jana Pawła II pod tym samym tytułem. Treść książki i czas, w którym będziemy przeżywać XIX Dzień Papieski zachęcają, by w naszej refleksji zatrzymać się nad I Pielgrzymką św. Jana Pawła II do Ojczyzny (2-10 czerwca 1979 roku), Osobą Czcigodnego Sługi Bożego Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Prymasa Tysiąclecia.

W odniesieniu do hasła XIX Dnia Papieskiego możemy powiedzieć, że I pielgrzymka do Polski św. Jana Pawła II stanowi przykład dobrej, konsekwentnie realizowanej właściwej odpowiedzi, jaką człowiek może dać na Chrystusowe wezwanie: Wstańcie, chodźmy! Chciejmy pamiętać, że św. Jan Paweł II w wielu miejscach, w bardzo różnych latach, jednoznacznie podkreślał wielkość życia i dzieła Kard. Stefana Wyszyńskiego.

MARATON BIBLIJNY

?Szukaj pokoju i dąż do niego?  Ps 34,15

W dniach 20-21 października br. odbędzie się w Krakowie Maraton Biblijny. Jako miejsce pochylenia się nad tekstami Ewangelii i innych ksiąg Nowego Testamentu oraz nad Psalmami został wybrany kościół św. Wojciecha w Rynku Głównym. To tutaj bowiem, według tradycji, przybyły z Czech patron Polski miał głosić Ewangelię ówczesnym krakowianom. Głosił ją jako apostoł Kościoła niedotkniętego jeszcze rozłamami, których dziedzictwo próbujemy dziś z trudem przezwyciężyć.

Tegorocznym tematem Maratonu będą słowa z Psalmu (34,15): ?Szukaj pokoju i dąż do niego?. Niech przyświecają też krakowskiemu Maratonowi. Temu wydarzeniu będą towarzyszyły liczne spotkania i prelekcje. Szczegóły znajdą Państwo na plakacie.

Zainteresowane osoby prosimy o zgłoszenie swojego udziału w godzinach pracy Sekretariatu lub bezpośrednio na liście, do której podajemy linka:

https://docs.google.com/document/d/1W0Rm9iDl8nPb9CL7q2hdr6MCeeRjA3iiydH6n-R8zBg/edit?usp=sharing

OD PREZESA

Szanowni Państwo, Drodzy Członkowie i Przyjaciele Klubu! Rozpoczynamy kolejny rok działalności Klubu. Życzę Państwu, żeby ten rok był dobry i owocny, intelektualnie i duchowo. Liczę bardzo na aktywność nie tylko Zarządu, ale także na czynny udział Państwa w tworzeniu i realizacji programu Klubu, tak abyśmy wspólnymi siłami pogłębiali zarówno wiarę jak i wiedzę.

W tegorocznym programie znajdą Państwo m.in. comiesięczne Msze św., pojedyncze i cykliczne wykłady, spotkania, wycieczki i pielgrzymki. Wszystko to jest możliwe dzięki bezinteresownemu zaangażowaniu naszych stałych wykładowców, gości i wolontariuszy, którym winni jesteśmy wielką wdzięczność za poświęcany nam czas i chęć dzielenia się z nami swoją wiedzą.

Dzięki życzliwemu wsparciu Arcybractwa Miłosierdzia nasze spotkania, podobnie jak w ubiegłym roku, odbywać się będą z reguły w sali na parterze przy ul. Siennej 5.  Natomiast dyżury będziemy pełnić w naszym wyremontowanym przez Arcybractwo sekretariacie na I piętrze, jak zwykle w czwartki od 17.00 do 18.00 oraz na godzinę przed spotkaniami organizowanymi w inne dni tygodnia.

Chcemy być nadal wierni ideałom i wartościom, które wyznawali, i które rozwijali nasi poprzednicy. Robić to, co powszechnie jest uważane za dobre   i pożyteczne, bo ?warto być przyzwoitym?.

Zbigniew Mortek

435-lecie Arcybractwa Miłosierdzia

Zapraszamy do wspólnego świętowania w dniu 5 października br.

W programie:

11.00, 13.00, 15.00 zwiedzania kamienicy rezydencjonalnej przy ul. Siennej 5 z przewodnikiem (zapisy tel.: 661 970 048)

16.00 Msza św. w kościele pw. św. Barbary

17.00 Przesłanie ks. Piotra Skargi - o. Krystian Biernacki

18.00 Koncert chóru Organum i zespołu Ricercar

 

KOMUNIKATY

Składki członkowskie

Bardzo dziękujemy członkom Klubu, którzy regularnie opłacają składki oraz wszystkim, którzy przekazują darowizny; są one jedynym dochodem Klubu. Przypominamy, że składki członkowskie dla osób pracujących wynoszą 10 zł, a dla emerytów 5 zł miesięcznie. Prosimy o regularne płacenie.

***

Drodzy Państwo, Członkowie Klubu!

W związku z kolejnym wzrostem kosztów przesyłki pocztowej Biuletynu prosimy o podanie w Sekretariacie Klubu lub pocztą elektroniczną adresu mailowego.

 ***

Przypominamy, że KIK ma swój profil na Facebooku pod adresem:             https://www.facebook.com/klubinteligencjikatolickiejwkrakowie

Można tam zaglądać bez konieczności logowania lub posiadania własnego konta na portalu. Zachęcamy do licznych odwiedzin i polubień oraz prosimy o wszelkie sugestie, dzięki którym nasz profil uzyska pożądany kształt, a w szczególności pożądaną treść i szatę graficzną

 ***

W ostatnim czasie pożegnaliśmy śp. Janinę Laskowską (zm. 28.05.) byłą sekretarz Klubu, śp. Aleksandrę Sieniawską (zm. 14.06.) członek Komisji Rewizyjnej oraz śp. Annę Marię Zastawniak (zm. 28.8).Wieczny odpoczynek racz Im dać Panie... Pomodlimy się w Ich intencji w czasie mszy św. 6 października br.