ZAPRASZAMY

Msza św.

Serdecznie zapraszamy na wspólną modlitwę w niedzielę 2 czerwca o godz. 11.30.Mszę św. odprawi nasz kapelan o. Piotr Janik SJ. Po mszy św. spotkamy się w Klubie  przy herbacie.

***

?Urbanistyka średniowiecznego Krakowa i jego satelitów?

W czwartek 6 czerwca o godz. 18.00zapraszamy na spotkanie z dr hab. Bogusławem Krasnowolskim, profesorem Instytutu Sztuki i Kultury Uniwersytetu Papieskiego  JPII w Krakowie. Zaproszony gość  wykładał teorię konserwacji zabytków w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych.
Od 1990 r. jest wiceprzewodniczącym Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa. Ponadto jest autorem kilku prac naukowych z dziedziny historii sztuki i urbanistyki oraz ochrony zabytków.

Dowiemy się o przedlokacyjnym Krakowie  i roli lokacji na prawie magdeburskim w 1257 r. - dla miasta. Dalej o kształtowaniu fortyfikacji i etapowym poszerzaniu obszaru wokół Krakowa oraz jak kształtowała się zabudowa średniowiecznego Krakowa i jego satelitów: Kazimierza i Kleparza.

***

Spotkania z Biblią.

?Symbolika w Księdze Ezechiela?

 Poznaliśmy już Ezechiela  wybitnego proroka żyjącego w VI w.p.n.e. (uznają go też Muzułmanie). Nadal będziemy się dowiadywać o jego proroctwach, wizjach, poznamy co to jest <drewno Efraima>. Serdecznie zapraszamy
na nasze spotkanie w środę 12 czerwca o godz. 17.00 (zmiana godziny spotkania!)

***

Miejsca święte i nieświęte.ZłotaPraga

W cyklu Miejsca święte i nieświęte zapraszamy 13 czerwca, tradycyjnie
w czwarteko godz. 18.00, na ostatnie w tym roku akademickim spotkanie. Zwiedzanie Czech zakończymy w stołecznej Pradze, mieście wyjątkowym, bo ominęły go nie tylko wojenne katastrofy, stąd wiele zachowanych zabytków z czasów średniowiecznej świetności. Zapraszamy więc na długi
i ciekawy spacer po uliczkach złotej Pragi!

***

Chór Organum

Miło nam poinformować, że Akademicki Chór ORGANUM działający przy Klubie Inteligencji Katolickiej obchodzi w tym roku swój jubileusz. W sobotę 15 czerwca ogodz. 19.00w Bazylice św. Franciszka z Asyżu w Krakowie zostanie odprawiona uroczysta msza św. z okazji jubileuszu 50-lecia Akademickiego Chóru ORGANUM i 30-lecia Zespołu instrumentalnego RICERCAR.

Po mszy św. KONCERT z udziałem zespołów i współpracujących od lat z nimi solistów.  Wystąpią: Elżbieta Towarnicka, Marzena Paciocha, Łucja Czarnecka, Wiktoria Bisztyga, Marcin Wolak. Bogusław Grzybek - dyrygent i założyciel zespołów.
Serdecznie zapraszamy!

***

?Wokół twórczości literackiej Karola Wojtyły.
Aspekty duchowe i literackie?

 99 rocznica urodzin Karola Wojtyły oraz publikacja przez Wydawnictwo ZNAK  pierwszego tomu krytycznego wydania jego dzieł literackich
i teatralnych są okazją do przypomnienia twórczości literackiej papieża - Polaka. Wykład prof. dr hab. Zofii Zarębianki , badaczki spuścizny literackiej Wojtyły, obejmie trzy zagadnienia: miejsce twórczości papieża  na mapie literatury polskiej dwudziestego wieku i specyfikę jego dykcji poetyckiej, kwestie duchowego wymiaru jego dzieła oraz charakterystykę krytycznej edycji dzieła literackiego papieża z Krakowa. 

Zofia Zarębianka, prof.zwyczajny w Katedrze Literatury XX wieku na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, poetka, eseistka, członek SPP, Pen Clubu, TN KUL, Komisji historycznoliterackiej PAN, Polskiego Towarzystwa Etycznego.  Badaczka związków między literaturą a religią i duchowością, członkini Komitetu Naukowego Krytycznej Edycji Dzieł Literackich i Teatralnych Karola Wojtyły, autorka 18 książek.  W ubiegłym roku opublikowała: ?Spotkanie w Słowie. Twórczość literacka Karola Wojtyły?.

Na spotkanie zapraszamy w środę, 19 czerwca o godz. 18.00.

Z ŻYCIA KLUBU 

5 maja br. po Mszy św. klubowej spotkaliśmy się na tradycyjnym ?święconym?. Stół zastawiony smakołykami pobłogosławił nasz kapelan. Pomimo nie najlepszej pogody przybyło wielu członków, atmosfera była wspaniała. Wspólnie śpiewaliśmy pieśni wielkanocne i wspomnieliśmy o jubileuszu  200- lecia urodzin Stanisława Moniuszki. Dziękujemy za przyniesione wypieki.

***

 

Chór Organum zaprasza

18 czerwca 2019 r. godz. 16.30 - Bazylika św. Franciszka z Asyżu w Krakowie.  Chór Organum będzie śpiewał na uroczystej mszy św. z okazji 80-tych urodzin Krzysztofa Zanussiego uroczystość organizowana przez Władze Miasta Krakowa

 20 czerwca 1019 r. Chór ORGANUM tradycyjnie będzie brał udział w centralnej procesji  Bożego Ciała oprawa muzyczna liturgii IV ołtarza przy Bazylice Mariackiej po zakończeniu procesji oprawa muzyczna mszy św. na krakowskim Rynku.

KOMUNIKATY

Od 25 czerwca do 12 września przerwa wakacyjna. Wszystkim Członkom i Sympatykom Klubu życzymy dobrego wypoczynku.

Do zobaczenia po wakacjach!