2.06. (niedziela), godz. 11.30

Kościół pw. św. Andrzeja przy ul. Grodzkiej

Msza św. klubowa

Piotr Janik SJ

 

6.06. (czwartek), godz. 18.00

?Urbanistyka średniowiecznego Krakowa

i jego satelitów?

dr hab. Bogusław Krasnowolski

 

12.06. (środa), godz. 17.00

Spotkania z Biblią

?Symbolika w Księdze Ezechiela? (c.d.)

dr Maria Kantor

 

13.06. (czwartek), godz. 18.00

Miejsca święte i nieświęte.

Złota Praga

Joanna i Bogusław Blachniccy

 

15.06. ( sobota), godz. 19.00

Bazylika św. Franciszka z Asyżu w Krakowie

Uroczysta msza św. z okazji jubileuszu 50-lecia Akademickiego Chóru ORGANUM

i 30-lecia zespołu instrumentalnego RICERCAR

 

19.06. (środa), godz. 18.00

?Wokół twórczości literackiej Karola Wojtyły.

Aspekty duchowe i literackie?

prof. Zofia Zarębianka