Akademicki Chór ?Organum? ? zespół muzyczny który powstał w roku 1969, z inicjatywy krakowskiego pedagoga i organisty ? Bogusława Grzybka, działający pod patronatem Klubu Inteligencji Katolickiej w Krakowie.

Chór współpracuje z polskimi filharmoniami, Filharmonią Lwowską, z Operą Krakowską i Warszawską Operą Kameralną oraz teatrami Krakowa. Zespół posiada w swym repertuarze: koncerty muzyki poważnej wokalno-instrumentalnej, pieśni patriotyczne, kolędy, jest organizatorem festiwalu ?Dni muzyki Grzegorza Gerwazego Gorczyckiego? ? ostatnia dekada kwietnia w lata parzyste. Współpracuje z zagranicznymi i krajowymi zespołami na zasadach wymiany. Jest stałym uczestnikiem i laureatem przeglądów, festiwali oraz konkursów chóralnych. Dużo nagrywa, stale rozszerza i wzbogaca repertuar, w którym obok muzyki dawnej znajdują swe miejsce dzieła twórców współczesnych m.in. Góreckiego, Koszewskiego, Krenza, Nikodemowicza, Pendereckiego, Szeligowskiego, Twardowskiego, Wiechowicza a szczególnie krakowianina Juliusza Łuciuka, który obdarzył Zespół wieloma dedykacjami. Od 6 lat występuje wspólnie z Zespołem Instrumentalnym ?Ricercar?, rozszerzając swój repertuar o muzykę oratoryjną (Bach, Beethoven, Händel, Mozart, Vivaldi).

Akademicki Chór ?Organum? koncertował niemal we wszystkich krajach europejskich oraz w USA. Szczególne znaczenie miały kilkakrotne występy w Watykanie dla Jana Pawła II. Dyrygentem i kierownikiem artystycznym zespołu jest, do dzisiaj jego założyciel, Bogusław Grzybek. Siedzibą chóru jest budynek przy ul. Siennej 5 w Krakowie.