3.03. (niedziela), godz. 11.30

Kościół pw. św. Andrzeja przy ul. Grodzkiej

Mszę św. klubową w intencji śp. Stefana Tatary

odprawi o. Piotr Janik SJ

 

7.03. (czwartek), godz. 18.00

„Ojciec, czyli o Pieronku”– projekcja filmu

 Reżyseria Szymon J. Wróbel

  

14.03. (środa), godz. 18.00

Spadkobiercy ognistych rydwanów”

Wykład o. dr hab. Mariana Zawady OCD

  

20.03. (środa), godz. 18.00

Spotkania z Biblią

„Symbole proroka”

dr Maria Kantor

 

21.03. (czwartek), godz. 18.00

Miejsca święte i nieświęte

 Rumunia - Transylwania

Joanna i Bogusław Blachniccy

 

27.03. (środa), godz. 18.00

„Trzy Marie i liczne Magdaleny. Kłopoty z tajemniczą świętą”

Promocja książki Pawła F. Nowakowskiego

3.02. (niedziela), godz. 11.30

Kościół pw. św. Andrzeja przy ul. Grodzkiej

Msza św. klubowa

Piotr Janik SJ

 

7.02. (czwartek), godz. 18.00

„Fenomen osobowości

 śp. Księdza Biskupa Tadeusza Pieronka”

Z zaproszonymi gośćmi:
ks. Kazimierzem Sową, Mieczysławem Pieronkiem (bratem Biskupa),
Małgorzatą Radwan-Ballada i Dominiką Jaźwiecką
rozmawiać będzie Szymon J. Wróbel

 

13.02. (środa), godz. 18.00

Spotkania z Biblią

"Czy jesteś Eliaszem?"- J1, 21

dr Maria Kantor

 

20.02. (środa), godz. 18.00

„Mądrość, która daje nadzieję – ks. Józef Tischner”

Spotkanie z Wojciechem Bonowiczem

 

21.02. (czwartek), godz. 18.00

Miejsca święte i nieświęte

Bułgaria

Joanna i Bogusław Blachniccy

 

27.02. (środa), godz. 18.00

Testament: Stary czy Pierwszy?

Podstawy duchowości biblijnej

Janusz Poniewierski