BIULETYN

Nr 144/2017 Czerwiec

Spis treści
1. Zapraszamy
2. Polecamy
3. Zebrania sekcji, spotkania, dyżury

ZAPRASZAMY

Msza św.

W niedzielę 4 czerwca o godz. 11.30 serdecznie zapraszamy na ostatnią przed wakacjami Mszę św., którą nasz Kapelan, o. Stanisław Łucarz SJ, odprawi w kościele ss. Klarysek pw. św. Andrzeja przy ul. Grodzkiej. Po Mszy św. zapraszamy do Klubu na herbatę.

Bóg – człowiek – liturgia

We wtorek 13 czerwca o godz. 18.00 zapraszamy na wykład s. dr hab. prof. UPJPII Adelajdy Sielepin, jadwiżanki, podsumowujący cykl "Bóg – człowiek – liturgia". Tematem będzie dziękczynienie. Będzie także okazja – jak zawsze, ale tym razem szczególnie – by zadać własne pytania dotyczące liturgii. Pytania można przekazać wcześniej, na pewno dobrze będzie je sobie przed spotkaniem zapisać  Patronat medialny nad cyklem objął dominikański portal Liturgia.pl

Miejsca święte i nieświęte

Na ostatnie przed wakacyjną przerwą spotkanie w cyklu "Miejsca święte i nieświęte" Joanna i Bogusław Blachniccy zapraszają przede wszystkim do Petersburga. Odwiedzimy wiele wyjątkowych zabytków dawnej stolicy Rosji, w tym oczywiście Pałac Zimowy, Twierdzę Pietropawłowską, Sobór św. Izaaka, Cerkiew na Krwi i wiele innych. Udamy się także do Carskiego Sioła i Peterhofu. W drodze powrotnej wstąpimy do Pskowa i na koniec do wsi Michajłowskoje, rodzinnego dworu Puszkina. Zapraszamy we wtorek 20 czerwca o godz. 18.00.

Spotkania z Biblią

W środę 21 czerwca o godz. 18.00, w ramach Spotkań z Biblią, zapraszamy na wykład dr Marii Kantor o Tel Awiwie.

 

POLECAMY

W działający od ponad pół roku program Caritas Polska "Rodzina – Rodzinie" zaangażowało się już, według ostatnich danych, 8768 darczyńców, a wsparciem objętych jest 3086 rodzin. Ale 6 lat po rozpoczęciu wojny sytuacja w Syrii jest wciąż dramatyczna. W ubóstwie żyje 80 procent Syryjczyków, pomocy humanitarnej potrzebuje ponad 13 milionów ludzi, w tym prawie 6 milionów dzieci. Niemal całkowicie zniszczone Aleppo od dwóch lat nie ma dostępu do elektryczności i bieżącej wody. Brakuje również jedzenia. Przed wojną miasto liczyło około pięciu milionów mieszkańców. Obecnie jest ich niecałe 2 miliony. Już trzykrotnie udało nam się zebrać w naszym gronie kwoty, które zasiliły konto Caritas. Nadal gorąco zachęcamy do włączenia się w ten projekt, także indywidualnie. Wszelkie informacje dostępne są na stronie internetowej www.rodzinarodzinie.caritas.pl.

 

ZEBRANIA SEKCJI, SPOTKANIA, DYŻURY

We wszelkich sprawach klubowych zapraszamy do sekretariatu Klubu w godzinach dyżurów czyli w czwartki od 17.00 do 18.00 oraz na godzinę przed spotkaniami organizowanymi na Siennej w inne dni tygodnia.i.

Od 23 czerwca do 20 września przerwa wakacyjna. Wszystkim Członkom i Sympatykom Klubu życzymy dobrego wypoczynku. Do zobaczenia po wakacjach!